0362 999 11 55

Akciğer Hastalıklarında Bronkoskopi

By: kaptan

Hava yollarının bronkoskop denilen ışıklı bir sistem aracılığında doğrudan gözlenmesi ve incelenmesidir.

Bronkoskopi uygulama kolaylılığı, lokal veya hafif sedasyon ile mükemmel hasta uyumu, ana hava yolları ve dallarının daha geniş alanını değerlendirme ve örnekleme fırsatı yanında, hava yollarının içine yönelik tedavi işlemlerine de uygun olması nedeniyle tercih edilmektedir.

Akciğer tümörlerine erken tanı konulmasında, evreleme de, tedavi ve cerrahi sonrasında izlenmesinde, hava yolu kaynaklı kanamaların nedenini saptamak için, uzun süreli nedeni bulunamayan öksürük, düzelmeyen ve tekrarlayan zatürreler, akciğer apsesi, anormal akciğer grafisi, akciğerde nodüller, akut hava yolu yaralanmaları, ses tellerinde felç, düzelmeyen ses kısıklığı, tedaviye cevapsız nefes darlıklarında kullanılır

Tedavi amaçlı olarak; yabancı cisim çıkarma, hava yollarını temizleme, kanamaları durdurma, lazer ve krıyoterapi vb. uygulamalarda kullanılmakta.

Kullandığımız Fiberoptik Bronkoskopi, ilerleyen teknolojiler ile günümüzde oldukça gelişmiş video görüntüleme sistemleri aracılıyla görüntü veren endoskopi yöntemidir. Lokal anestezi veya hafif uyku verici ilaçlar yardımı ile merkezimizde kolayca ve güvenle uygulanmaktadır.

Related post