Kardiyoloji

Samsun Özel Liman Hastanesi‘nin Kardiyoloji Bölümü olarak sizlerin kalp ve damar sağlığı için modern tıbbın sağladığı imkanları kullanarak tanı ve tedavi hizmetleri vermekteyiz. Kardiyoloji kliniğimizde kalp ve damar hastalıklarının tanı ve tedavisi için gerekli muayene, inceleme ve laboratuvar tetkikleri yapılabilmektedir. Her gün verilen poliklinik hizmetinin yanı sıra EKG, renkli doppler ekokardiyografi, efor testi (treadmill stress testi), ritim holter ve tansiyon holter yöntemleriyle teşhise yönelik incelemeler uygulanabilmektedir. Bölümümüz bünyesinde ayrıca hipertansiyon ve hiperlipidemi üniteleri de mevcut olup toplumumuzda sık görülen yüksek tansiyon ve yüksek kolesterol hastalıklarının erken teşhisi, tedavisi ve uzun dönem takibi yürütülmektedir.

Maurers Paykwik Ankara ambar Orjinal FX15 Sağlık iletişim ajansı