0362 999 11 55

Amaçladığı yüksek analiz kalitesine ulaşmak için en son laboratuvar ve bilgi teknolojilerini nitelikli çalışanları ile birleştiren laboratuvarımızda çalışılan testler, çok aşamalı iç ve dış kalite kontrolleri ile denetlenmektedir.

İleri teknoloji cihazları sayesinde ulaştığı kapsamlı menüsü ile hem kendi hastanemizden, hem de dışarıdan gelecek tüm test istemlerini karşılamayı hedefleyen laboratuvarımızda rutin biyokimya, hematoloji, hormon, tümor markıları, koagulasyon, vitamin, allerji, otoantikorlar, ilaç ve toksik maddeler, uyarı testleri, tarama testleri, idrar ve diğer vücut sıvı analizleri gibi bir çok test gurubu çalışılmakta, gereğinde örnekler kendi düzeyimizde akreditasyona sahip yurtdışı laboratuvarlara gönderilerek hastalarımızın tanı ve tedavisine etkin şekilde yardımcı olmak amaçlamaktadır.