Op. Dr. Aytaç Emre KOCAOĞLU

Samsun Özel Liman Hastanesi/Genel Cerrahi Departmanı

Samsun/Türkiye

Ofis: +90 362 999 11 55 – 2203

Mobil: 0545-298 22 00

Mail: opdraytacemre@outlook.com

OP. DR. AYTAÇ EMRE KOCAOĞLU

GENEL CERRAHİ UZMANI

EĞİTİM BİLGİLERİ

 • 1996-2002:Samsun Anadolu Lisesi/Samsun/Türkiye
 • 2002-2009: İstanbul Üni. İstanbul Tıp Fak./ İstanbul / Türkiye
 • 2009-2014: Kartal Dr.Lütfi Kırdar E.A.H. / İstanbul / Türkiye

ÜYELİKLER

 • Türk Tabipler Birliği
 • Türk Cerrahi Derneği
 • Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği

İŞ DENEYİMLERİ

 • 2009-2010: Giresun Şehit Er Barış Ayaz Sağlık Ocağı-Pratisyen Hekim
 • 2010-2015:Kartal Dr.Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği –  Asistan Hekim
 • 2015-2017:Şırnak Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi- Genel Cerrahi Uzmanı

SÖZLÜ SUNUMLAR

 1. Kocaoğlu AK,Altın Ö,Kaya S,Sıkar E,Çevik A,Bildik N     “Peptik Ülser perforasyonlarında laparoskopik yaklaşım deneyimlerimiz”.11.Endoksopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi
 2. Kocaoğlu AK,Kement M,Kaptanoğlu L,Kündeş MF,Bildik N        ” Laparoksopik insizyonel herni onarımı deneyimlerimiz”.      11.Endoksopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi
 3. Kocaoğlu AK,Kement M,Kaptanoğlu L,Gündoğan E,Göret E  “Mekanik barsak obstrüksyonu saptanan hastalarda yaklaşım” 11.Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi
 4. Kocaoğlu AK,Yeğen SF,Gök MA,Çevik A,Kaya S “Mide Ca hastalarında preroperatif ve postoperatif immünonutrisyonun etkileri”.19.Ulusal Cerrahi Kongresi

YAYINLAR

                1.    Evaluation of the patients with colorectal cancer undergoing       emergent curative surgery.

Kundes F,Kement M,Cetin K,Kaptanoglu L,Kocaoglu A,Karahan M,Yegen SF,Atici AE,Civil O,Eser M,Cakir T,Bildik N.  

                2. Evaluation of intradermal absorbable and mattress sutures to       close pilonidal sinus wounds with Limberg flap: a prospective randomized comparative study

Çetin K, Sıkar HE, Kocaoğlu AK, Kündeş MF, Karahan M, Kaptanoğlu L    

   1. Patolojik meme başı akıntılarında microduktectominin tanı ve tedavideki yeri

Kocaoğlu AK ,Çetin K,Sıkar HE,Gündoğan E,Kement M,Kaptanoğlu L           

        

KATILDIĞIM KONGRELER – TOPLANTILAR

 1. 11.Ulusal Laparoskopik Cerrahi  Kongresi-2013
 2. 11.Ulusal Travma Ve Acil Kongresi-2017
 3. 19.Ulusal Cerrahi Kongresi-2014
 4. 9.KEPAN-Klinik Enteral Parenteral Nütrisyon Kongresi-2015
 5. 3.Ulusal Fıtık Kongresi-2011
Maurers Paykwik Ankara ambar Orjinal FX15 Sağlık iletişim ajansı