0362 999 11 55

Kalite Politikamız

Ulusal ve uluslar arası standartları esas alarak; bu doğrultudaki yönetsel destekle, hasta ve çalışan memnuniyeti odaklı, ölçme ve iyileştirme mekanizmalarını kullanarak sürekli eğitimle gelişmeyi destekleyen yüksek kaliteli hizmet sunmak ve çalışanlar tarafından benimsenmesini sağlamak üzere kurulmuştur.

Çalışan Sağlığı Ve Güvenliği Politikası

 • Pro-aktif iş güvenliği yaklaşımının benimsenmesi,
 • Faaliyetlerimizin tehlike ve risklerinin periyodik olarak gözden geçirilmesi,
 • Organizasyon kültüründe güvenli ve sağlıklı davranışların desteklenmesi,
 • İşyerinde sağlık ve güvenlik risklerinin belirlenmesi, minimize edilmesi ve yönetilmesine ilişkin etkili yönetim sistemlerin geliştirilmesi ve uygulanması,
 • Tüm çalışanların güvenli ve yeterli derecede çalışabilmesi için gereken eğitim ve bilginin sunulması,
 • İşyeri içerisinde kaza ve yaralanma vakalarının azaltılması veya bertaraf edilmesi için gereken önlemlerin alınması,
 • Çalışanlar, stajerler, tedarikçiler, ziyaretçiler ve hastalar için güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlanması,
 • Ulusal mevzuat ve uluslararası standartlara göre çalışan sağlığı ve güvenliği ile ilgili yükümlülüklerin yerine getirilmesidir.

Çevre Politikası

 • Doğal kaynakların korunması ve enerji tasarrufunun gerçekleştirilmesi,
 • Tüm çalışanlarımızın çevre konusunda bilinçlendirilmesi ve eğitilmesi,
 • Atıkların azaltılması, kaynağında doğru ayrıştırılması, mevcut atıkların çevreye zararının en aza indirilmesi,
 • Oluşan tüm atıkların sadece yetkilendirilmiş firmalara teslim edilmesi,
 • Çevreye olan etkilerin minimum düzeyde tutulması,
 • Ulusal mevzuat ve uluslararası standartlara göre çevreyi koruma ile ilgili yükümlülüklerin yerine getirilmesidir.

Bilgilerinizin Güvenliği Politikası

Hastalarımıza sağladığımız Hizmetlerin desteklenmesi ve sürdürülmesi için gerekli her türlü verinin bütünlüğünün sağlanması, bunların yasal mevzuata uygun sürelerle arşivlenmesi, teşhis ve tedaviyi yürütecek tıbbi ekip dışında 3. Kişilerle paylaşılmasının önlenmesi için;

 

 • Gerekli yazılım ve donanım belirlenmiştir,
 • Gerekli yazılım ve donanımın kesintisiz olarak sağlanması için, gerekli kaynaklar ayrılmıştır,
 • Müşteri bilgilerinin korunması açısından yapılması gerekenler personelimize eğitimlerle aktarılmış, iş akitleriyle sorumlulukları yazılı hale getirilmiştir,
 • Tüm verilerin yedeklenmesi amacıyla gerekli alt yapı belirlenip, sorumlular tanımlanmıştır,
 • Hastane bilgi sistemimizde her türlü erişim işlemleri (okuma, değiştirme, silme, ekleme) sınırlandırılmıştır,
 • Müşteri (Hasta) dosyaları ve bilgileri sadece hastalarımızın kendilerine, yazılı onay verdikleri yakınlarına, sağlık mevzuatı çerçevesinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına ve adli durumlarda yetkili adli mercilere verilmektedir.

 

Hastanemizin bilgi güvenliği konusundaki 3 temel prensibi gizlilik, bütünlük ve yetkililerce erişilebilirliktir.

 

 

EMZİRME POLİTİKAMIZ

 1. Hastanemiz de emzirmeye ilişkin yazılı bir politika hazırlanmış ve tüm personelin bilgisine sunulmuştur ve tüm sağlık personelimiz bu politika doğrultusunda eğitilmiştir.
 2. Hamile kadınlar emzirmenin yaraları ve yöntemleri konusunda eğitilmektedirler.
 3. Tüm yenidoğan bebeklerimize  doğumdan  sonraki  ilk bir saat içinde anneleri ile ten teması  sağlanmakta hemen  emzirmeye  başlaması   konusunda  yardımcı olunmaktadır
 4. Annelere emzirmenin nasıl olacağı, herhangi bir nedenle bebeklerinden ayrı kaldıkları  durumda  sütün nasıl sağlanması gerektiği  ve  emzirmeyi nasıl sürdürebilecekleri gösterilmektedir
 5. Tıbben gerekmedikçe  hiçbir yenidoğan bebeğimize  anne sütü dışında herhangi bir yiyecek yada içecek verilmemektedir.ilk 6 ay sadece anne sütü verilmesi ,devamında ise uygun  tamamlayıcı  beslenme ile  beraber  emzirmenin 2 yaş ve ötesine kadar sürdürülmesi  konusunda aileleler bilgilendirilmektedir.
 6. Tüm yenidoğan bebeklerimiz hastanemizde kaldıkları süre içerisinde tıbbi bir gereklilik olmadıkça anneleri ile  birarada  kalmaktadırlar.
 7. Hastanemizde bebeğin her isteyişinde annesini emmesi teşvik edilmektedir.
 8. Hastanemizde emzirilen  bebeklere  emzirme  amaçlı  yalancı meme veya emzik  türünden her hangi bir araç kullanılmasına  izin verilmemektedir.
 9. Anneler hastanemizden  taburcu  olduktan  sonra emzirmeye  devam  edebilmeleri,  karşılaştıkları  sorunları  çözebilmeleri,  bebeklerinin ve kendilerinin  kontrollerini  yaptırabilmeleri  için çocuk sağlığı  ve  hastalıkları polikliniklerinden, destek  alabilecekleri söylenmekte ve  gerekli durumlarda aile hekimlerine  başvurmaları konusunda bilgilendirilmektedirler.
 10. Hastanemiz de ,bebek formüllerinin pazarlanması uygulamaları  ile ilgiliuluslararası  yasa kesinlikle  benimsenerek  uygulanmaktadır.